Основни фактори влияещи на SEO и ранкирането в Google

Google използва около 1000 фактора с които определя ранкирането на сайтовете при търсене от страна на потребителя. Повечето от тези фактори са с незначителна стойност или пък не можем да им влияем. Пример за фактор, на който трудно може да […]