Още 50 неща, които опита ни научи за SEO оптимизацията

Още 50 неща, които опита ни научи за SEO оптимизацията

Още 50 неща, които опита ни научи за SEO оптимизацията Мета таговете са важни! Пишете мета тагове, ако този маркер не повлияе на позицията, той все пак повишава CTR . Не гледайте всеки ден позициите. Всичко се променя ежемесечно, а не ежедневно. Работите […]

50 неща , които опита ни научи за СЕО оптимизацията

50 неща , които опита ни научи за СЕО оптимизацията – малко полезна информация, която се надяваме да Ви бъде от полза! Не увеличавайте съдържанието твърде бързо. Когато стартирате сайта си сте ентусиазиран, без да осъзнавате, че трябва да вървите […]