Отчети

Отчети

Отчети – Ежемесечни отчети за извършените дейности и постигнати резултати.

За всеки един месец от съвместната ни работа, нашият екип ще подготвя за Вас отчети за извършените дейности и постигнати резултати. Обемът на отчета за месеца може да варира от 2 до 10 страници, като в него са включени текстова част, графики и таблици. Отчетът ще съдържа всички промени направени от нашия екип, касаещи състоянието и оптимизацията на Вашият сайт.

В изготвените от нас отчети включват и стратегии и насоки, свързани с развитието и поддръжката на сайта Ви. Ние ще Ви предадем отчета на място във Вашият офис, като ще отговорим на всички възникнали въпроси и ще направи уточнения на представената от нас информация.

Какво ще съдържа Вашият месечен отчет:

  • Следене и анализиране на резултатите от Google касаещи сайта Ви;
  • Пълно наблюдение за периода на Google Analytics и Google Search Console;
  • Отчитане на броя реални посетители на сайта Ви, както и каналите от които е дошъл трафика;
  • Наблюдение на линковете водещи към сайта Ви;
  • Наблюдение на сайта за счупени/неработещи връзки;
  • Проверка на ново публикувано съдържание в сайта (препоръки за евентуални корекции на съдържанието, включително и Мета описанията и заглавията);
  • Мониторинг на сайта за достъпност;
  • Мониторинг над скоростта с която се зарежда сайта;
  • Проверка за наличие на дублирано съдържание;

Нашият екип ще бъде на разположение към допълнителни въпроси и уточнения относно всеки един доклад, които ще Ви бъде представен. Ние се отнасяме с внимание и грижа към всеки наш клиент, също така и гарантираме пълна конфиденциалност на информацията, която достига до нас.